Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κατηγορία Εφαρμογές CRM

Galaxy CRM

Выбор жилья, правила покупки
паркетная доска

Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις πελατειακές σχέσεις κάθε επιχείρησης. Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρηση που το επιλέγει στο μέλλον..

Για περισσότερες πληροφορίες επικεφθείτε το www.slgalaxy.eu